ไร่บุญรอด ของบริษัท บุญรอด ผู้ผลิตเบียร์สิงห์

ไร่บุญรอด

ไร่บุญรอด

ไร่บุญรอด หรืออีกชื่อหนึ่งคือ สิงห์ปาร์ค เชียงราย ตั้งอยู่ที่อ.เมือง จ.เชียงราย เป็นไร่ของบริษัทบุญรอดที่ผลิตเบียร์สิงค์และผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สวยงามมากๆ เพราะภายในไร่บุญรอดมีการปลูกพืชหลากหลายชนิด มีแปลงปลูกข้าวบาร์เลต์อยู่ด้านหน้า ไร่ชาอู่หลงสายพันธุ์จินซวนที่กว้างสุดลูกหูลูกตา ถูกแวดล้อมด้วยขุนเขาและสายหมอกจางๆ กว่า 600 ไร่สูงจากระดับน้ำทะเล 450 เมตร ยาพารากว่า 2,700 ไร่ และยังมีมัลเบอร์รี, พุทราพันธุ์ซื่หมี่, ราสเบอร์รี, เมลอน และพืชผักผลไม้เมืองหนาวอีกหลากหลายชนิดที่อยู่ภายในไร่บุญรอด Continue reading